WAT BIEDT VERTROUWEN IN DE BASIS?


Pikler® Babytraining voor pedagogisch medewerkers die met baby's werken.

De ongekende mogelijkheden van een 0-jarige.
Het begeleiden van de competente baby.
staat nu op de FCB lijst van goedgekeurde scholingen


In 2003 werd het gedachtegoed van de Hongaarse kinderarts en pedagoog Emmi Pikler geïntroduceerd door de Pikler Stichting Nederland. De ‘Pikler® Babyscholing voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden’ heeft het levenswerk van Emmi Pikler als basis. Zij heeft in haar kindertehuis in Boedapest meer dan 50 jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en groei van baby’s en peuters.

Als Pikler®pedagoog kan ik deze scholing aanbieden aan Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Neem voor meer informatie contact met me op.

Pedagogisch coach

Een onderdeel van de IKK Pikler®babytraining is het coachen van de pedagogisch medewerkers op de werkvloer.

Desgewenst kan ik ook de rol van Pedagogisch Coach op me nemen voor kleine organisaties die zelf geen Pedagogisch Coach in dienst hebben. Ik coach vanuit het gedachtegoed van Pikler®. De kosten hiervoor bedragen € 95,- per uur, vrij van BTW, exclusief reiskosten.

SpeelRuimte

In het drukke leven van alle dag is er vaak geen tijd om rustig en ongestoord langere tijd naar je kind te kijken. Tijdens SpeelRuimte kijk je samen met de begeleidster naar wat je baby of dreumes op dat moment aan het leren is en hoe hij dat doet. Je krijgt ideeën over welk spelmateriaal hij daarbij nodig heeft en wat je kunt geven om hem te stimuleren in zijn onderzoek. De begeleidster is waar nodig bij de kinderen en als het zich voor doet, laat ze zien hoe je met respect voor beide kinderen een conflict kunt begeleiden /oplossen.

Tijdens de gespreksavonden spreek je andere ouders en ontdek je dat ze vaak dezelfde vragen hebben als jij. De begeleidster komt met suggesties wat je bijvoorbeeld kunt doen om je kind aan een slaapritme te wennen of wat er nodig is zodat je kind ook ‘alleen’ kan spelen, terwijl je zelf in de buurt wat anders doet.

SpeelRuimte kan je veel bieden voor een positieve en plezierige relatie met je kind, een stevige basis voor de toekomst. Pikler® SpeelRuimte

SpeelRuimte bij 'Vertrouwen in de Basis' wordt aangeboden in blokken van 6 óf 8 keer waarbij je als ouder met je kind 1,5 uur samen komt. We starten met een introductie waarbij alleen de ouders zijn, om kennis te maken met elkaar, de materialen en de Pikler Pedagogiek. We sluiten een blok af met een individueel eindgesprek waarbij we samen even terugblikken op SpeelRuimte. Binnen een blok zijn er 2 gespreksavonden waar (op)voedkundige onderwerpen aan bod komen die in de gezamenlijkheid van alle ouders besproken worden, naast meer verdieping in het kijken naar je kind.

De kosten bedragen voor een blok van 8 keer SpeelRuimte, inclusief introductie, 2 avonden en een eindgesprek € 150,-.
Voor een blok van 6 keer € 125,-, inclusief introductie, 2 avonden en eindgesprek.

Observatie binnen onze opvang

Leidinggevenden, pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers en (onderbouw) leerkrachten kunnen op aanvraag een observatiebezoek brengen aan kinderopvang Duimelot in Zenderen.

Het observatiebezoek duurt ca. 2 - 2,5 uur en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Observatie van de babygroep waar gewerkt wordt volgens Emmi Pikler

  • Observatie van de dreumesgroep waar gewerkt wordt volgens Emmi Pikler

  • Observatie van de peutergroep waar gewerkt wordt volgens Emmi Pikler

  • Informatie door Jeanine Mulder (directeur Duimelot Zenderen en Pikler® Pedagoog)

  • Ruimte voor vragen

  • De kosten bedragen € 75,- per persoon.

Pikler Informatie avond óf middag

Pikler informatie biedt ik aan docenten, studenten, kraamverzorgenden, leerkrachten basisonderwijs of anderen die op de een of andere manier verbonden zijn met het jonge kind. Een informatie avond óf middag van 2 uur kan ik verzorgen voor een groep van 4 tot 20 personen. 

De kosten voor een informatie avond bedragen € 300,-
voor een middag € 150,-

Ouderavond / gespreksavond

Geregeld bied ik een ouderavond of gespreksavond aan als onderdeel van de SpeelRuimte of ter informatie aan de ouders die opvang afnemen bij Kinderopvang Duimelot. Hiervoor zijn ook andere ouders en grootouders van harte uitgenodigd. 

Opvoedingsondersteuning

Naar behoefte kan ik met je meedenken over de opvoeding, door te luisteren en evt. samen van gedachten wisselen. Helaas zijn er geen kant en klare recepten, maar wellicht kan ik je op een andere manier leren kijken en zie je daardoor zelf een passende oplossing voor je opvoedingssituatie. Het zou kunnen dat ik binnen mijn netwerk navraag doe om te kijken welke ondersteuning er nog meer kan zijn.

 
In de begeleide Ouder/Kind-SpeelRuimte zitten ouders langs de kant te genieten van hun spelende kinderen. Dat is niet zomaar...  Doordat de ouder iedere week op een vast plekje zit, geeft dat veiligheid en vertrouwen aan het kind. Op basis van dat vertrouwen durft het kind de ruimte, het materiaal, zichzelf en de anderen te ontdekken. Ook kan het kindje even terugvallen op de ouder als het ongemak ervaart (bijv. teveel prikkels, vermoeidheid, hulp nodig, aandacht/rustpunt nodig). Het kindje hoeft niet in de gaten te houden waar zijn moeder is, of ze beschikbaar is en of ze vertrouwen uitstraalt. Hij 'weet' dit en vertrouwt hierop!

In de begeleide Ouder/Kind-SpeelRuimte zitten ouders langs de kant te genieten van hun spelende kinderen. Dat is niet zomaar...

Doordat de ouder iedere week op een vast plekje zit, geeft dat veiligheid en vertrouwen aan het kind. Op basis van dat vertrouwen durft het kind de ruimte, het materiaal, zichzelf en de anderen te ontdekken. Ook kan het kindje even terugvallen op de ouder als het ongemak ervaart (bijv. teveel prikkels, vermoeidheid, hulp nodig, aandacht/rustpunt nodig). Het kindje hoeft niet in de gaten te houden waar zijn moeder is, of ze beschikbaar is en of ze vertrouwen uitstraalt. Hij 'weet' dit en vertrouwt hierop!