Emmi Pikler Pedagogiek

De IKK Pikler®Babytraining , "De ongekende mogelijkheden van een 0-jarige" staat op de FCB lijst.

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken dienen per 1 januari 2023 extra geschoold te zijn in het werken met baby’s. Binnen de Emmi Pikler Stichting Nederland hebben we een training ontwikkeld om hier aan te voldoen. Deze training kan ‘in company’ aangeboden worden aan organisaties in groepen van maximaal 12 deelnemers. 

Voor kleine organisaties of ‘losse’ deelnemers bied ik de mogelijkheid om te kiezen voor een open inschrijving. Naast de training, leer je in deze training ook van elkaar.

Hierbij de mogelijkheden die, dit NAjaar, geboden worden bij Kinderopvang Duimelot Zenderen door Jeanine Mulder.

De pedagogiek van Emmi Pikler gaat uit van 2 basisgedachten.
 

  • AANDACHTIGE VERZORGING

Beschouw de verzorging als speciale één-op-één tijd. Als je onverdeelde aandacht geeft aan je baby, dan zend je de boodschap uit:
"Je bent belangrijk voor mij. Deze tijd is alleen voor ons. "
 

  • ZELFSTANDIGE BEWEGINGSONTWIKKELING

De bewegingsontwikkeling verloopt het best als je je baby de mogelijkheid biedt om zich vrij en zelfstandig te bewegen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De rugligging is de basis van de bewegingsontwikkeling van je kind. Op zijn rug kan je baby trappelen met zijn armen en benen. Op zijn rug kan je baby om zich heen kijken. De rugligging leert je baby iets wat een heel belangrijke basis is voor zijn verdere bewegingsontwikkeling: hij leert zijn balans te vinden en hij leert de zwaartekracht kennen.

Een kind dat de kans krijgt in zijn eigen tempo te leren bewegen, onderzoeken en spelen, leert beter zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in zijn ontwikkeling.

Wil je als ouder meer te weten komen over de visie van Emmi Pikler? Dan is het van SpeelRuimte - een ouder / kind begeleidingsgroep, misschien een idee? Hier leer je samen met andere ouders om te kijken naar waar je kind zit in zijn ontwikkeling en daarop aan te sluiten.
We doen dit gezamenlijk vanuit 'Vertrouwen in de Basis!'


 

Basisprincipes

Bewegen - Al bewegend leert de baby zichzelf en de wereld kennen

Eigen tempo en eigen initiatief

Ouders kijken vaak uit naar die momenten wanneer hun baby gaat rollen, kruipen, zitten, staan en lopen. Emmi Pikler was vanuit haar kindbeeld vooral geïnteresseerd in hoe baby’s dat doen.

Spelen - Iedere baby, ieder mens heeft de behoefte om te spelen

De functie van zelf spelen

De wens om te ontdekken, te experimenteren en te leren leeft in ieder kind en het is aan ons om ze daartoe de gelegenheid te geven.
Als de baby dat zelf mag doen, dan heeft hij de rust voorwerpen van alle kanten te bekijken, te voelen en te proeven.
De dreumes zal ontdekken dat het één in het ander past of juist niet; hij leert dat hij het één boven op het andere kan zetten.
Als de volwassene rustig toekijkt, ziet hij dat kinderen vindingrijker zijn dan dat wij hier kunnen beschrijven.

Verzorgen - Verzorging is altijd communicatie!

... daarom zijn alle verzorgingsmomenten juist zo geschikt om met de baby in contact te zijn. De volwassene leert het kind kennen in wat het wil, prettig vindt en nodig heeft en het kind leert zichzelf en de volwassene kennen.
Tijdens deze dagelijkse, intieme momenten kan een veilige hechting ontstaan.

Actieve partner

Beschouw de baby vanaf het eerste moment als een actieve partner!
Hij kan al heel jong veel meer begrijpen dan de volwassene zou verwachten!
Als de volwassene op de signalen van de baby let, zoals mimiek, bewegingen en geluiden, leert hij zijn behoeften en ‘taal’ kennen en kan hij er gepast op reageren. Hierdoor voelt de baby zich gezien en begrepen. Hij ervaart dat hij invloed kan hebben op de manier waarop de volwassene hem verzorgt, invloed op zijn leven. Dit stimuleert zijn gevoel van eigenwaarde en autonomie.

 
IMG_2745.JPG

In de praktijk

Zorg voor een goede voorbereide en uitdagende speelomgeving waarbij verschillende zogenaamde "open" spelmaterialen in aantrekkelijke eilandjes staan uitgestald.

Passief spelmateriaal, een actief spelend kind!
Actief spelmateriaal, een passief óf overprikkeld kind!

 

IMG_2691 (1).JPG

Duimelot Zenderen

Bij kinderopvang Duimelot Zenderen, krijgen kinderen in 3 opeenvolgende horizontale leeftijdsgroepen de gelegenheid om hun eigen leerproces vorm te geven. Wij zorgen voor een goede voorbereide en uitdagende speelomgeving, waar het kind zelf zijn speelgoed kan kiezen. Hij kan als een echte onderzoeker van 'ervaren' naar 'groeien' naar meer 'betekenis' gaan. Het kind is competent en voelt zich competent, doordat wij vertrouwen uitstralen naar het kind.

Pikler® Verdrag voor de rechten van kinderen in de Kinderopvang